Cookie Policy

Cookie beleid: informatie over het gebruik van cookies

 

Dit cookiebeleid beschrijft het gebruik van cookies door deze site. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het bedrijf waarnaar wordt verwezen op de site en die wordt vermeld in de specifieke privacy informatie.

 

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites gebruiken om informatie op te slaan en te verzamelen via de browser. Ze worden voornamelijk gebruikt om de kwaliteit van de site te meten en te verbeteren door het gedrag van bezoekers te analyseren, pagina's aan te passen en gebruikersvoorkeuren te onthouden

De "cookiewet" (richtlijn 2009/136 / EG) heeft aanvullende verplichtingen met zich meegebracht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens: het artikel vereist dat de toestemming wordt verkregen van bezoekers om informatie op te slaan of te verzamelen op de computer of enig ander apparaat dat op het internet is aangesloten om te sterven. naar meer transparantie richting de eindgebruiker.

 

Bovendien voldoet deze informatie aan de bepalingen van de nieuwe Europese Verordening 2016/679 (GDPR) en houdt zij rekening met de ontwerp-e-privacyregelgeving die momenteel wordt goedgekeurd. Leasys S.p.A. kan de volgende informatie wijzigen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen inzake cookies die in de bovengenoemde verordening zullen worden verstrekt en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze regelmatig te controleren.

 

Het beleid van Leasys Belgium, Belgian branch met betrekking tot cookies


Cookies worden voor het eerste deel bepaald op het moment dat u de site voor het eerst bezoekt in het, terwijl "third-party" cookies worden bepaald door een andere website dan diegene die de gebruiker op dat moment  bezoekt. Het is mogelijk dat de Leasys -website elementen bevat (zoals afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina's van andere domeinen, enz.) die zich op andere servers dan de bezochte site bevinden. De duur van de geïnstalleerde cookies kan worden beperkt tot de browsersessie of worden verlengd, zelfs nadat de gebruiker de bezochte site heeft verlaten. Leasys geeft de voorkeur aan de zogenaamde  "Sessiecookies", die geen gevoelige gegevens opslaan, maar persoonlijke gegevens met betrekking tot navigatie gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de informatie die de website vertoont te analyseren en te verbeteren. Sessiecookies die op de website worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere technologieën die de privacy van het browsen van gebruikers in gevaar kunnen brengen.

De cookies wetgeving voorziet  de regel van de "opt-in", op basis van welke cookies op de website die u bezoekt alleen kunnen worden gebruikt kan worden gebruikt op basis van uw met toestemming, met uitzondering van de zogenaamde” technische cookies”. Om cookies uit te schakelen, te verwijderen of te blokkeren, kunt u nog steeds de browserinstellingen of de DoNotTrack-optie gebruiken, indien beschikbaar. In geval van deactivering kunnen wij de volledige bruikbaarheid van de website niet garanderen.

 

Soorten cookies en hun eigenschappen

1. Technische cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website en voor het gebruik van sommige functies: ze laten u bijvoorbeeld een sessie identificeren, toegang krijgen tot bepaalde pagina’s met beperkte toegang, onthouden elementen van een eerder geformuleerd verzoek, een bestelling voltooien of een offerte opslaan. Zonder technische cookies kunnen de diensten die normaal door de site worden aangeboden gedeeltelijk of volledig ontoegankelijk zijn. Aangezien deze cookies essentieel zijn voor de navigatie en het gebruik van de gevraagde services, is het niet nodig om de toestemming van de gebruiker te vragen en hij deze te verstrekken. Het is mogelijk om technische cookies te blokkeren of te verwijderen door de instellingen van de opties van uw browser aan te passen: echter, door een van deze bewerkingen uit te voeren, is het mogelijk dat u bepaalde delen van de website niet kunt openen of sommige van de aangeboden diensten niet kunt gebruiken. Dit type cookie verzamelt geen informatie die voor commerciële doeleinden kan worden gebruikt en de duur is beperkt tot die van de sessie zelf.

Technische cookies worden bewaard tot het einde van uw bezoek en worden een paar uur nadat de browser is gesloten verwijderd.

2. Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen anonieme informatie over gebruikersnavigatie en worden gebruikt om de prestaties van de site te berekenen en te verbeteren, evenals om de online-ervaring van de gebruiker aan te passen door specifieke inhoud te identificeren. De informatie die wordt verzameld door middel van analytische cookies (bijvoorbeeld informatie over hoe gebruikers de website gebruiken en foutmeldingen ontvangen) wordt uitsluitend gebruikt door Leasys of door serviceproviders die namens de website werken. hetzelfde, die geen gegevens opslaan, communiceren en verspreiden aan derden. Voor analytische cookies is het niet nodig om de toestemming van de gebruiker te verzamelen of in te voeren, die deze kan blokkeren of verwijderen door de configuratie van de opties van uw browser aan te passen: door een van deze bewerkingen te doen, is het echter mogelijk dat u bepaalde gebieden niet kunt bereiken van de website of om een ​​deel van de aangeboden diensten te gebruiken. De informatie die door de gebruiker wordt gegenereerd over het gebruik van de website (inclusief zijn IP-adres) wordt verzonden en opgeslagen op servers van derden. Dit type cookie verzamelt geen informatie van persoonlijke aard en / of bruikbaar voor commerciële doeleinden en de duur van het bewaren van gegevens is beperkt tot 26 maanden. Momenteel worden de volgende analytische cookies  gebruikt door Leasys:

Naam van de cookie, categorie en duur (sessie of permanent)

Betrokken derde partij

Type en doelstelling

Informatie

_ga

Google Universal Analytics

Perfomance

Informativa Google

_gat

_gid

_qst_s

Starcom

Perfomance

Informativa Qubit

_qsst_s

x_qtag_1126029

 Cookies in-  uitschakelen via de browser

Er zijn verschillende manieren om cookies en andere volgtechnologieën te beheren. Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u cookies accepteren of weigeren of een waarschuwing ontvangen voordat u een cookie van de websites die u bezoekt, accepteert. We herinneren u eraan dat door het volledig uitschakelen van cookies in uw browser, u mogelijks niet al onze interactieve functies kunt gebruiken.

Als u meerdere computers op verschillende locaties gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elke browser zo is ingesteld dat deze overeenkomt met uw voorkeuren.

U kunt alle cookies verwijderen die zijn geïnstalleerd in de cookiemap van uw browser. Elke browser heeft verschillende procedures voor het beheren van instellingen. Klik op een van de onderstaande links voor specifieke instructies.

Activering en deactiveren van cookies via derden

Naast het feit dat we de tools van de browser kunnen gebruiken om individuele cookies in of uit te schakelen, informeren we dat de site www.youronlinechoices.com de lijst (constant bijgewerkt) rapporteert van de belangrijkste providers die samenwerken met de beheerders van de websites om deze te verzamelen en te gebruiken alsook nuttige informatie over het gebruik van gedragsadvertenties. Met deze tool kan de gebruiker cookies voor alle bedrijven uitschakelen of inschakelen of zijn voorkeuren voor elk afzonderlijk bedrijf aanpassen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Links naar andere websites vervat in deze website worden enkel ter beschikking gesteld ter informatie en uit gemak voor de gebruiker, zonder enige vorm van waarborgen met betrekking tot de sites naar waar ze verwijzen of naar hun inhoud. Wij zien af van elke verantwoordelijkheid in dat verband.

RECHTEN VAN DE PARTIJEN WIENS GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Een partij wiens gegevens worden verwerkt, heeft het recht om op elk moment de bevestiging te bekomen van het bestaan van de gegevens en te worden geïnformeerd over hun inhoud en oorsprong. De partij heeft het recht om de correctheid te controleren of om integratie, aanpassing en rechtzetting te bekomen. In navolging van de Wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de partij het recht om de volledige en aangepaste lijst te bekomen van alle gegevens verwerkers, om zijn/haar gegevens te laten schrappen, anoniem te maken of te blokkeren indien deze onrechtmatig werden bekomen en mag, om wettelijke redenen, de verwerking ervan weigeren.  Teneinde deze rechten uit te oefenen en in geval van problemen of bijkomende verzoeken om verduidelijking in verband met bovenvermelde informatie te bekomen, verzoeken wij u contact te nemen met Leasys Belgium, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Oudergem of met volgend e-mail adres : customercare@leasys.be.