ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαθέτουμε άριστη τεχνογνωσία στη διαχείριση μεγάλων στόλων, ειδικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών.
Η Leasys είναι ένας στρατηγικός εταίρος για επιχειρήσεις που σκοπεύουν να
εξορθολογίσουν το κόστος αναθέτοντας την διαχείριση του στόλου τους.

corporate clients
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


Μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων πωλήσεων εγγυάται πάντα αποτελεσματικές γρήγορες προτάσεις λύσεων για να ικανοποιεί πάντα τις ανάγκες των πελατών μας.

call center
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Η Leasys παρέχει σε κάθε διαχειριστή στόλου μια εξειδικευμνένη CRM υπηρεσία για άμεση απόκριση σε κάθε είδους αίτημα.

checked
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


Παρακολουθούμε περιοδικά το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας. για να εγγυόμαστε πάντα υψηλά ποιοτικά πρότυπα στην παροχή των υπηρεσιών.