ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαθέτουμε άριστη τεχνογνωσία στη διαχείριση μεγάλων στόλων, ειδικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών.
Η Leasys είναι ένας στρατηγικός εταίρος για επιχειρήσεις που σκοπεύουν να
εξορθολογίσουν το κόστος αναθέτοντας την διαχείριση του στόλου τους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


Μια εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων πωλήσεων εγγυάται πάντα αποτελεσματικές γρήγορες προτάσεις λύσεων για να ικανοποιεί πάντα τις ανάγκες των πελατών μας.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Η Leasys παρέχει σε κάθε διαχειριστή στόλου μια εξειδικευμνένη CRM υπηρεσία για άμεση απόκριση σε κάθε είδους αίτημα.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


Παρακολουθούμε περιοδικά το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας. για να εγγυόμαστε πάντα υψηλά ποιοτικά πρότυπα στην παροχή των υπηρεσιών.