Νομικές σημειώσεις

Εκτός άμα επισημαίνεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα για κείμενα, εικόνες και γραφικά όπου παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην FCA Bank G.m.b.H. καθώς και στην Leasys Hellas M A.E. ή στους δικαιοπαρόχους. Δεν μπορούν να αντιγράφουν, τροποποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη παρά την πιθανότητα πραγματοποίησης αποκλειστικής προσωπικής χρήσης του περιεχομένου.

Έκτος άμα επισημαίνεται διαφορετικά, τα εμπορικά σήματα όπου εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην FCA Bank G.m.b.H. καθώς και στην Leasys Hellas M A.E. ή στις εταιρίες της FCA Bank Group ή στους δικαιοπαρόχους. Δεν μπορούν να αντιγραφούν, τροποποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.