Vraag een offerte aan

 

quotation     OFFERTEFORMULIER

DISCLAIMER - HOE WIJ UW DATA VERWERKEN

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Leasys S.p.A. (hierna de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd), gevestigd te Turijn, Corso G. Agnelli 200, BTW-nr. 06714021000.

1) Doel van de behandeling

De persoonlijke gegevens die bij het invullen van dit online formulier worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen over de door u verzonden aanvraag.

Het verstrekken van de gevraagde gegevens voor de in dit punt genoemde doeleinden is noodzakelijk voor het contact dat u hebt aangevraagd en elke weigering om ze te verstrekken zal het onmogelijk maken om de door u gevraagde contact- en informatieactiviteiten uit te voeren.

De verstrekte gegevens worden verwerkt tot 30 dagen na de datum van het verzoek om de Dienst te verlenen.

 

Bovendien worden op basis van uw toestemming uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

1.A) promoties ontvangen met betrekking tot de verschillende soorten producten van Leasys S.p.A.

 

Deze behandeling omvat traditionele en onconventionele marketing, telemarketing, commerciële informatie, het verzenden van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek, directe verkoop of interactieve commerciële communicatie over producten, diensten en andere activiteiten van de Eigenaar, en verwijst naar elk product dat reeds actief is op het moment van inschrijving of in de toekomst geactiveerd wordt.

De verstrekking van gegevens is facultatief en het niet verlenen van toestemming voor een dergelijke verwerking is van invloed op de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten.

U hebt te allen tijde het recht om de eerder gegeven toestemming met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde doeleinden in te trekken op de in punt 5) aangegeven wijze.

De verstrekte gegevens worden gedurende vierentwintig maanden vanaf de verstrekking ervan verwerkt en worden vervolgens geanonimiseerd of verwijderd.

 

1.B) om alleen de promoties te ontvangen die het meest overeenkomen met uw voorkeuren en gewoonten.

Deze behandeling omvat de analyse van verzamelde persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen en te voorspellen, waaronder professionele prestaties, economische situatie, voorkeuren, interesses, gedrag, locatie of reizen om promotionele activiteiten te beperken tot producten of soortgelijke promoties op basis van eerdere analyses.

De verstrekking van gegevens is facultatief en het niet verlenen van toestemming voor een dergelijke verwerking is van invloed op de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten.

U hebt te allen tijde het recht om de eerder gegeven toestemming met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde doeleinden in te trekken op de in punt 5) aangegeven wijze.

De verstrekte gegevens worden gedurende twaalf maanden vanaf de verstrekking ervan verwerkt en worden vervolgens geanonimiseerd of verwijderd.

 

C) commerciële promoties ontvangen met betrekking tot producten en diensten die door andere bedrijven worden aangeboden.

Deze verwerking omvat de mededeling van persoonsgegevens aan de partnerbedrijven van Leasys - met inbegrip van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, derden en/of andere bedrijven van de FCA Bank en FCA Group en van de Crédit Agricole Group - ten behoeve van traditionele en onconventionele marketing, telemarketing, commerciële informatie, het verzenden van reclamemateriaal of het uitvoeren van marktonderzoek, directe verkoopactiviteiten of interactieve commerciële communicatie over producten, diensten en andere activiteiten met betrekking tot producten van derden.

De verstrekking van gegevens is facultatief en het niet verlenen van toestemming voor een dergelijke verwerking is van invloed op de uitvoering van de hierboven beschreven activiteiten.

U hebt te allen tijde het recht om de eerder gegeven toestemming met betrekking tot de in deze paragraaf genoemde doeleinden in te trekken op de in punt 5) aangegeven wijze.

 

2) Ontvangers van persoonsgegevens

Voor de verschillende hierboven beschreven doeleinden kan de Eigenaar zijn gegevens, steeds met inachtneming van de rechten en garanties voorzien in de huidige wetgeving, aan de eigenaar meedelen:

vennootschappen van de groepen FCA Bank, FCA en Crédit Agricole, of in ieder geval dochterondernemingen of verbonden ondernemingen;

aan personen die financiële en verzekeringsdiensten verlenen;

aan zijn referentielicentiehouder, in zijn hoedanigheid van partij bij de overeenkomst met FCA Bank S.p.A.;

personen die diensten verlenen op het gebied van het verzamelen, verwerken en verwerken van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de van klanten ontvangen voorzieningen;

personen die diensten verlenen voor het beheer van het informatiesysteem en de telecommunicatienetwerken van de Bank (met inbegrip van elektronische post);

personen die zich bezighouden met het verzenden, omhullen, vervoeren en sorteren van communicatie met de betrokkene;

personen die activiteiten uitvoeren op het gebied van archivering van documentatie en gegevensinvoer;

partijen die klantenserviceactiviteiten uitvoeren (bv. callcenters, klantenservice, enz.);

partijen die de producten/diensten van de Bank en andere ondernemingen van de groep waartoe FCA Bank S.p.A. behoort, promoten en verkopen;

proefpersonen die controle-, audit- en certificeringseisen uitvoeren

additional consents
Ik ga akkoord om mijn gegevens te laten verwerken door Leasys zoals beschreven in bovenvermelde tekst

* Verplichte velden