Użyteczne dokumenty

Znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą okazać się pomocne w trakcie trwania Twojej umowy najmu.

 • Oświadczenie dane z dowodu osobistego leasing

   

 • Formularz wniosku o cesję umowy leasingu

   

 • Instrukcja do procesu cesji umowy leasingu

   

 • Formularz zgody na obciążenie rachunku

   

 • Formularz wycofania zgody na obciążenie rachunku

   

 • Dyspozycja zwrotu nadpłaty

   

 • Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

   

 • Zmiana adresu siedziby oraz do korespondencji

   

 • Formularz wniosku o ubezpieczenie indywidualne komunikacja (pakiet OC i AC)

   

 • Formularz GAP

   

 • Formularz H – Hospitalizacja

   

 • Formularz IU - Utrata pracy

   

 • Formularz LIFE - zgon Ubezpieczonego

   

 • Formularz PTD-trwała niezdolność

   

 • Instrukcja postępowania w przypadku szkody komunikacyjnej

   

 • Prośba o przygotowanie oferty ubezpieczenia (pakiet OC i AC)_Leasys

   

 • Prośba o przygotowanie oferty ubezpieczenia (pakiet OC i AC) motocykle_Leasys

   

 • Informacje o produkcie GAP - obowiązuje od 10.12.2021

   

 • Informacje o produkcie GAP - obowiązuje od 15.11.2019 do 09.12.2021

   

 • Informacje o produkcie GAP - obowiązuje od 01.04.2019 do 14.11.2019

   

 • Informacje o produkcie GAP - obowiązuje od 31.03.2019

   

 • Informacje o produkcie Bezpieczny Leasing

   

 • Karta produktu GAP (leasing) - obowiązuje od 10.12.2021

   

 • Karta produktu GAP (leasing) - obowiązuje od 15.11.2019 do 31.12.2019

   

 • Karta produktu GAP (leasing) - obowiązuje od 01.04.2019 do 14.11.2019

   

 • Karta produktu GAP (leasing) - obowiązuje od 31.03.2019

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 2 - obowiązuje od 10.12.2021

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 2 - obowiązuje od 01.01.2020 do 09.12.2021

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 2 - obowiązuje od 15.11.2019 do 31.12.2019

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 2 - obowiązuje od 14.11.2019

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 1 - obowiązuje od 10.12.2021

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 1 - obowiązuje od 01.01.2020 do 09.12.2021

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 1 - obowiązuje od 15.11.2019 do 31.12.2019

   

 • Karta produktu Bezpieczny Leasing część 1 - obowiązuje od 14.11.2019

   

 • Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych

   

 • Wniosek o wydanie upoważnienia do odbioru odszkodowania

   

 • OWU Ubezpieczenie Bezpieczny Leasing - obowiązuje od 01.01.2020

   

 • OWU Ubezpieczenie Bezpieczny Leasing - obowiązuje od 15.11.2019 do 31.12.2019

   

 • OWU Ubezpieczenie Bezpieczny Leasing - obowiązuje od 01.04.2019 do 14.11.2019

   

 • OWU Ubezpieczenie Bezpieczny Leasing - obowiązuje od 31.03.2019

   

 • OWU Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP - obowiązuje od 10.02.2022

   

 • OWU Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP - obowiązuje od 01.01.2020 do 09.02.2022

   

 • OWU Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP - obowiązuje od 15.11.2019 do 31.12.2019

   

 • OWU Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP - obowiązuje od 01.04.2019 do 14.11.2019

   

 • OWU Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP - obowiązuje od 31.03.2019

   

 • Szczególne Warunki Ubezpieczenia GAP - obowiązują od 07.01.2016

   

 • Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska sp. z o.o. (od 01.10.2023)

   

 • Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska Sp. z o.o. (od 01.01.2021)

   

 • Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska Sp. z o.o. (od 04.05.2020)

   

 • Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska Sp. z o.o. (od 14.11.2019 do 03.05.2020)

   

 • Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska Sp. z o.o. (od 01.11.2019 do 13.11.2019)

   

 • Tabela Opłat i Prowizji Leasys Polska Sp. z o.o. (od 31.10.2019)