FAQ – UMOWY WYNAJMU

Gdy Twój samochód będzie gotowy do odbioru zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu uzgodnionym w trakcie podpisywania Umowy. Przy odbiorze auta konieczne będzie przedstawienie dokumentu tożsamości i ważnego prawa jazdy. Przypominamy, że klient zobowiązany jest do zweryfikowania zgodności pojazdu z zamówieniem.
Klient zobowiązuje się do nieoddawania Pojazdu do używania osobom trzecim, chyba że za pisemną zgodą Leasys. Klient może w każdym przypadku oddać Pojazd do używania członkom rodziny.
Aby podróżować po krajach Unii Europejskiej i krajach Strefy Schengen trzeba mieć na pokładzie pojazdu zaświadczenie o ubezpieczeniu potwierdzające wypełnienie obowiązku ubezpieczeniowego. W krajach spoza UE i Strefy Schengen obowiązkowe jest posiadanie Zielonej Karty. W każdym przypadku musisz przynajmniej 14 dni wcześniej zgłosić chęć wyjazdu zagranicznego do Leasys. Możesz to zrobić  telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com 
Pamiętaj, że numer 00 800 33 44 22 00 nie jest dostępny z zagranicy. Będąc za granicą możesz się skontaktować z Działem Obsługi Klienta Leasys dzwoniąc pod numer  +48 22 104 33 64.
Jeśli Twoja umowa obejmuje usługę serwisu i napraw lub serwis opon, skontaktuj się z infolinią Leasys pod numerem 00 800 33 44 22 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:30). Nasz Operator wskaże Ci najbliższy autoryzowany serwis Leasys. Jeśli Twoja umowa nie obejmuje obsługi serwisowej, umów się na wizytę w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta.
Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie w pakiecie obsługi opon. Możesz wtedy skontaktować się z Leasys telefonicznie pod numerem  00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com .
Jeśli nie posiadasz obsługi opon, a jesteś zainteresowany usługą, zachęcamy również do modyfikacji umowy, kontaktując się Obsługą Klienta Leasys. Nasz Operator przekaże Twoj wniosek do odpowiedniego Działu, który skontaktuje się z Tobą i przedstawi Ci ofertę.
Jeśli Twoja umowa obejmuje usługę assistance, skontaktuj się z Pomocą Drogową Leasys pod bezpłatnym numerem 00 800 33 44 22 00 (z zagranicy pod numerem  +48 22 104 33 64). Nasze Centrum Operacyjne Leasys zorganizuje usprawnienie pojazdu w miejscu jego unieruchomienia lub, jeżeli nie jest to możliwe, zorganizuje holowanie do najbliższego warsztatu współpracującego z Leasys. Infolinia jest dostępna 24/7.
W przypadku każdej szkody należy wypełnić Formularz Zgłoszenia Szkody (dokument dostępny na naszej stronie internetowej www.leasys.pl w zakładce „Przydatne dokumenty” lub poprzez kontakt z Obsługą Klienta). Formularz należy odesłać na adres e-mail szkody.pl@leasys.com w ciągu 3 dni od zdarzenia. W sytuacji, gdy miał miejsce wypadek lub kolizja drogowa zalecamy powiadomić policję. W określonych przypadkach (np. kolizja drogowa z udziałem innego uczestnika ruchu, gdzie trudne jest ustalenie na miejscu zdarzenia odpowiedzialności za szkodę lub istnieje przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo) należy bezwzględnie wezwać na miejsce zdarzenia policję.
W przypadku kradzieży pojazdu, użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego zgłoszenia zdarzenia Policji. Należy również wypełnić Formularz Zgłoszenia Szkody (dokument dostępny na naszej stronie internetowej www.leasys.pl w zakładce „Przydatne dokumenty” lub poprzez kontakt z Obsługą Klienta). Formularz należy odesłać na adres e-mail szkody.pl@leasys.com . Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia z Leasys, to poinformuj również swojego ubezpieczyciela.
Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za koszty parkowania samochodu, mandaty służb miejskich i policji oraz wszelkie inne kary i opłaty administracyjne wynikające z niestosowania się do obowiązujących przepisów prawnych w kraju i za granicą. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących faktury za mandat skontaktuj się z Leasys telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com - nasz Operator przekaże Twoje zapytanie do odpowiedniego Działu, który udzieli Ci wszystkich niezbędnych wyjaśnień.
Skontaktuj się z Leasys telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com . Prześlemy Ci kopię faktury na podany przez Ciebie adres e-mail.
Skontaktuj się z Leasys telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00 lub za pomocą adresu e-mail obslugaklienta.pl@leasys.com . Nasz Operator przyjmie Twój wniosek i prześle go do odpowiedniego Działu, który zadba o to, by przekazać Ci wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany warunków umowy.

 
Reklamacje można składać w następującej formie:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@pl.leasys.com
  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres Leasys Polska Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa 
  • telefonicznie pod numerem 00 800 33 44 22 00