Szczegóły oferty

Take Away
Szybka dostawa, wymierne korzyści
Od
2015
Miesięcznie Bez VAT
WPŁATA 0%
speedometer 45.000 km
calendar 36 Miesięcy
Przedsiębiorca
Samochody zarejestrowane i gotowe do odbioru.
Poproś o ofertę
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
Lakier metalizowany

Wliczone serwisy i ubezpieczenia

 • Samochód zastępczy

  Udostępnienie samochodu zastępczego klientom na czas braku dostępności samochodu zgodnie z warunkami umowy.

 • Assistance

  Assistance pozwala na uzyskanie holowania i pomocy drogowej w przypadku uszkodzenia lub wypadku powodującego unieruchomienie pojazdu

 • Pełna obsługa serwisowa

 • Ochrona AC

  Ochrona AC chroni klienta np. przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub częściowej utraty samochodu, powstałych w wyniku zdarzenia niezależnego od woli klienta - sytuacji losowej czy spowodowanej przez osoby trzecie.
  Nie obejmuje całkowitej utraty pojazdu w wyniku pożaru lub kradzieży.

 • Ochrona od kradzieży i pożaru

 • Ochrona szyb

 • Ubezpieczenie OC

  Ubezpieczenie OC, chroniące przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej.

Warunki oferty

Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem Take Away jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców i dotyczy wybranych zarejestrowanych wersji samochodu marki Peugeot. Rata wynajmu 2 015 PLN netto dotyczy samochodu Peugeot 308 Allure BlueHDi 130 KM EAT8 (w racie zawarta jest cena dodatkowo płatnych opcji: Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do telefonu, Podgrzewana przednia szyba, Fotel kierowcy: ręczna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego, podgrzewany, System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML, Felgi aluminiowe 17" Calgary) w umowie na 36 miesięcy, z limitem 15 000 km rocznie, wpłata własna 0 PLN netto. W podanej racie zawarte są ubezpieczenie OC, usługa Assistance wraz z samochodem zastępczym, pełna obsługa serwisowa, ochrona AC, ochrona od kradzieży i pożaru oraz ochrona szyb. Akcja ograniczona w czasie. Zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Szczegóły akcji są dostępne w Leasys. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz opcje jego wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska oraz dostępnych konfiguracji i dodatkowo płatnych opcji dostępne są w Leasys.

Liczba samochodów objętych akcją jest ograniczona.

Poproś o ofertę

INFORMACJE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym zapytaniu o ofertę jest Leasys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Leasys”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

2.1. odpowiedź na zapytanie i przygotowanie oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest odpowiedź na zapytanie i przygotowanie oferty),

2.2. marketing Leasys oraz podmiotów trzecich (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach oraz badaniach marketingowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, w przypadku jej wyrażenia),

2.3 ustalanie, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest dochodzenie roszczeń lub obrona przed zgłaszanymi roszczeniami).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Leasys:

3.1. instytucjom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa,

3.2. podmiotom, którym Leasys powierza wykonywanie usług na jego rzecz (np. dostawcom usług informatycznych),

3.3. podmiotom Stellantis Group oraz Credit Agricole Group,

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze stosowaniem przez Leasys narzędzi wsparcia obsługi klienta i sprzedaży opartych o rozwiązania chmurowe. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywa się przy zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą oraz skutecznych środków ochrony prawnej. W szczególności, dane osobowe przekazywane są na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję).

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Leasys, do momentu jej wycofania. Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

6.1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6.2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Garante per la protezione dei dati personali).

7. Realizacja praw osób, których dane dotyczą odbywa się w zakresie i na warunkach przewidzianych w Rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym zapytaniu jest niezbędne do rozpoczęcia jego procedowania przez Leasys. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania zapytania.

9. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Leasys nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: daneosobowe.pl@leasys.com.

additional consents

Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych w odpowiedzi na moje zapytanie na podane przeze mnie dane kontaktowe*

*brak zgody uniemożliwia Leasys kontakt w odpowiedzi na złożone zapytanie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leasys informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Leasys Polska Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leasys informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie (tj. podmiotów FCA Bank Group oraz podmiotów współpracujących z Leasys, w tym ubezpieczycieli).

* Obowiązkowe pola

Jesteś zainteresowany